Midden-Holland
Bron

Op dinsdag 19 juli 1272 geeft Floris V, graaf van Holland aan heer Nicolaas van Cats de stadsvrijheid ‘tot Goude’. Gouda ligt gunstig aan de Gouwe en de Hollandse IJssel en is daarom economisch en strategisch van belang. De Zeeuw Van Cats is één van de belangrijkste leenheren van graaf Floris V. Vóór 1272 zijn de Heren van der Goude de lokale machthebbers in Gouda. De laatste erfgenaam van dit geslacht is jonkvrouw Sophie, die onder voogdij staat van ridder Nicolaas van Cats. Nicolaas wordt mede daardoor heer van Gouda.

In 1272 krijgen de burgers van Gouda onder andere vrijheid van tolbetaling voor het gehele graafschap van Holland en Zeeland. Verder bepaalt Floris dat de burgers dezelfde rechten zullen bezitten als de poorters van Leiden. Bij onduidelijkheden kan het Goudse stadsbestuur een beroep doen op de schepenen van Leiden. Als tegenprestatie voor de rechten en vrijheden staat in het stadsrecht dat de graaf een beroep moet kunnen doen op militaire steun uit Gouda. Het bestuur moet vijf mannen in wapenrusting leveren voor militaire ondernemingen van de graaf van Holland.

Het stadsrecht dat in het streekarchief wordt bewaard, is niet de oorspronkelijke oorkonde van 19 juli 1272. Deze is al lang geleden verloren gegaan. Daarom heeft de bisschop van Utrecht in 1335 een nieuwe oorkonde uitgegeven, een zogenaamd vidimus, wat in het Latijn betekent: "ik heb gezien". Hierin staat de inhoud van de oorspronkelijke oorkonde genoemd.

Via de transcriptietool kun je de tekst zelf lezen. Blijft het onduidelijk? Bij Verdieping zijn de transcriptie en de moderne hertaling ook te vinden.

Herkomst

Datering

1335

Collectie

Archief van de stad Gouda, 1311-1815

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0001. 345


Verdieping

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen