Midden-Holland
Bron
Met deze akte uit 4 juli 1322 regelt Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, definitief de rechtspraak en het bestuur van de stad Schoonhoven. Vanaf deze datum is Schoonhoven een zelfstandige stad.  De schepenen van Schoonhoven krijgen meer bevoegdheden. Ze mogen voortaan zelf recht spreken en mensen vonnissen. Een deel van de opbrengst van alle boetes die ze met hun vonnissen opleggen, mag de stad zelf houden. Daarnaast mogen ze zaken in de hoge rechtspraak behandelen, zoals doodslag en andere misdrijven. Bovendien mogen de zittende schepenen de heer Van Beaumont en de baljuw adviseren voor de verkiezing van nieuwe schepenen.

Het belangrijkste recht dat in deze akte wordt gegeven, is het keurrecht. Dit wordt als volgt geformuleerd*:

'Voert so wat koeren dat onse baeliu of onse ghewarde rechter leghet bi onsen seven scepene ende onsen tueen raden vast ende ghestade te bliven ont ment verlegghen of verbeteren wil.

Hertaald: 'Voorts zullen de keuren die onze baljuw, of onze gewaarde [officieel aangestelde] rechter, vaststelt met onze zeven schepenen en onze twee raden, vast en onverbrekelijk blijven, totdat men ze wil afschaffen of verbeteren.

De stad mag voortaan zelf keuren uitvaardigen. Hiermee krijgt Schoonhoven de bevoegdheid om zelf wetten de maken en een overheid te zijn.
 
* Ontleend aan:
- Piet Niestadt en René Kappers (red.), Het leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad (Schoonhoven, 2014) 13, 31-33

Herkomst

Datering

04-07-1322

Collectie

Archief van de stad Schoonhoven, 1271-1813

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

1011. 203-1


Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen