Midden-Holland
Bron

Deze afbeelding van Jacoba van Beieren is rond 1600 gemaakt. Jacoba van Beieren heeft, zowel privé als politiek, een tragisch leven. Ze leeft van 1401 tot 1436 en is gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen tussen 1417 en 1433. 

De stad Gouda is belangrijk voor Jacoba van Beieren. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verblijft zij op het kasteel van Gouda van 1425 tot 1428. De Hoekse en Kabeljauwse twisten is een strijd tussen twee groepen edelen binnen het graafschap Holland vanaf de tweede helft van de 14de eeuw tot eind 15de eeuw. Ook steden kiezen partij en raken betrokken bij het conflict.

In de tijd van Jacoba laait de strijd weer op vanwege de opvolging en rechten over haar gebieden. Ze is in een hevige machtsstrijd verwikkeld met Filips de Goede over haar graafschappen. De steden Gouda, Schoonhoven en Oudewater staan achter Jacoba. Uiteindelijk verliest Jacoba en moet zij haar titel als gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen afstaan. Een herinnering aan Jacoba van Beieren staat in het museum van Gouda: de miskelk. Als dank voor hulp en steun tijdens de strijd schenkt Jacoba een miskelk aan de schutterij van Gouda.

Meer informatie:
- Annemarie Lavèn, De machteloze Jacoba van Beieren, in: Historisch Nieuwsblad 3/2010
Bewoning kasteel in het venster Kasteel, https://goudsecanon.nl/3/1361/Kasteel/

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen