Midden-Holland
Bron

Op deze kaart zie je het gebied rondom de stad Gouda wat we nu de regio Midden-Holland noemen. De steden Dordrecht, Rotterdam, Woerden, Utrecht, Schoonhoven en Vianen staan op de kaart, maar ook kleinere plaatsen zoals Haastrecht en Polsbroek. Opvallend is dat het zuiden bovenaan is getekend en het noorden onderaan.
De kaart wordt Manuscriptkaart of Schilderijkaart genoemd en is gemaakt vanwege de verzanding van de getijderivier de Hollandse IJssel. Het dichtslibben belemmerde de doorvaart van schepen door Gouda. Daarom wilden de bestuurders van de stad dat er een goede kaart kwam van de waterstaatkundige situatie rondom de IJssel. De kaart is ongeveer in 1520 gemaakt en er zijn aanwijzingen dat de maker Pieter Crabeth zou kunnen zijn, de vader van de beroemde glazeniers Dirk en Wouter Crabeth. Maar dit is niet zeker. 

Voor meer informatie:
- Abels e.a., Geschiedenis van Gouda, pa. 66-68.
- W. de Groot, Peter Krabout, koster van de parochiekerk van Sint-Maarten te Hagestein(1496), verschenen in: Het land van Brederode, jaargang 45, nummer 2, oktober 2021, pa. 2-9

Alle bronnen