Midden-Holland
Bron

Cornelis de Houtman wordt ca, 1565 geboren in Gouda. In die tijd heeft Portugal het monopolie op de handel in specerijen uit Azië. Door de Val van Antwerpen in 1585 en de afsluiting van de schelde wordt de aanvoer van peper steeds moeilijker. Een groep Amsterdamse kooplieden wil het Portugese monopolie doorbreken en stuurt Cornelis samen met zijn broer Frederik in 1592 naar Lissabon om informatie in te winnen. De Amsterdamse kooplui willen namelijk rechtstreeks met Indië kunnen handelen. Eén van hen, Reinier Pauw, is een bekende van Cornelis. Ze zijn leeftijdgenoten en hebben in Gouda als kind samen opgetrokken. Vandaar dat Cornelis en Frederik gevraagd worden voor de spannende opdracht in Lissabon en na succes ook voor de reis naar Indië.
Op 2 april 1595 vaart een vloot van vier schepen, Mauritius, Hollandia, Amsterdam en de Duyfken onder het commando van Cornelis de Houtman naar Indië. Frederik maakt ook deel uit van de bemanning. De vloot is gefinancierd en uitgezonden door de Compagnie van Verre, een voorloper van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het vinden van de goede vaarroute lukt en de reis die Cornelis en Frederik hebben gemaakt, gaat de boeken in als de 'Eerste Schipvaart'.

 

Alle bronnen