Midden-Holland
Bron

Haastrecht 27 april 1919

Weledelen Heer Burgemeester

U schrijven ontvangen te hebben over het niet opkomen der kiezerslijst, wil ik u mededeelen dat mijn knecht dien dag niet thuis was, en dat ik zelf de grootste moeilijkheid en tegenspoed had met het kalven van een koe en dat ik zoodoende beslist dien dag niet thuis van daan kon, om mijn stemplicht waar te nemen. 

Hoogachtend A. Baas

Herkomst

Datering

1919

Collectie

Archief van Moordrecht

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0023. 430


Gerelateerde thema's

Het kiesrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen