Midden-Holland
Bron

Deze bron komt uit de Goudsche Courant van 18 november 1918 en is gericht aan 'de Nederlandsche Vrouwen'. 

Wil je meer weten over de Economische Bond? Lees dan onderstaand stukje tekst! 

De Economische Bond wordt op 15 december 1917 opgericht als liberale partij. Zij beoogt de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. De Bond is een liberale partij die vindt dat de staat bestuurd moet worden door en voor allen, met gelijk staatsburgerschap voor mannen en vrouwen, voor alle klassen en voor alle groepen van de bevolking. Dit zie je ook in de bron terug. De vrouwen worden opgeroepen om rustig te blijven, totdat 'ongetwijfeld' ook zij in hun staatkundige rechten ten volle zouden worden erkend.

Historische context

November 1918 is een roerige maand voor Nederland, maar zeker voor Europa. Op 11 november 1918 vindt de wapenstilstandsdag plaats, wat min of meer het einde van de Eerste Wereldoorlog betekent. Nederland was neutraal gebleven tijdens deze oorlog, maar krijgt wel degelijk met de gevolgen van deze oorlog te maken.

In de bron lees je dat er weer meer voedingsmiddelen beschikbaar komen voor het Nederlandse volk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de voedingsmiddelen en andere goederen op de bon geweest vanwege de schaarste. De Economische Bond wil vrouwen laten weten dat de rantsoenen weer ruimer zouden worden. 

Het einde van de Eerste Wereldoorlog is niet het enige wat Nederland en Europa in de greep houdt. De socialist Pieter Jelles Troelstra heeft de overtuiging dat er radicale maatschappelijke veranderingen kunnen plaatsvinden in Nederland. Hij roept op tot een socialistische revolutie in, wat nu, de Roode Week wordt genoemd, deze vindt plaats van 9 tot en met 14 november 1918. Deze poging mislukt en gaat de geschiedenis in als de vergissing van Troelstra. In de bron lees je dat de Economische Bond oproept om rustig te blijven en geen storing in 'de samenstelling onzer thans reeds op democratische leest geschoeide staatsmachten' te brengen.

 Bronnen:

Economische Bond

Vergissing van Troelstra 

 

Herkomst

Gerelateerde thema's

Het kiesrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen