Midden-Holland
Bron

In deze brief legt een echtpaar uit Haastrecht uit waarom zij tegen de stemplicht en het vrouwenkiesrecht waren. Zij verwijzen in hun brief naar het Bijbelboek Handelingen. In dit Bijbelgedeelte staat dat er door het lot te werpen een nieuwe discipel werd gekozen. Dit betekent dat er niet gestemd werd. Voor dit echtpaar was dit een reden om tegen de stemplicht te zijn. 

Haastrecht 1 Mei 1923

Onderwerp: stemplicht

Mijn heere

Als antwoord op de vraag der reden van het niet verschijnen ter stembureau kan ik melden van gemoedsbezwaren. Daar de gunstichste stemming in den bijbel in Handelingen 1 bewijst van geen stemming daar de dicipelen stemden en Mathias kozen maar dat Paulus de werkelijken was anders zouden er 13 Apostelen zijn.

Nu kan ik voor mijn vrouw wel gezondheidsreden opgeven (wat wel waar was) maar dat is geen volmaakte waarheid. Nu had ik wel naar het bureau kunnen gaan en zoo als sommigen en tog niet stemmen om vrij van boek te zijn maar dat noem ik onzinnig. Voorts zijn wij niet tegen regering of overheid integendeel wij eerbiedigen het gezag maar zijn tegen stemplicht en vrouwenkiesrecht.

Hoogachtend

J Slingerland en Echtgenoote

Herkomst

Datering

1923

Collectie

Haastrecht

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0824. 203


Gerelateerde thema's

Het kiesrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen