Midden-Holland
Bron

Aan den Edelachtbare Heer: Burgemeester, alhier.

Mijn weg blijven van het stembureau is wel om deze reden:

Dat ik op geen een der gestelde candidaten mijn stem durfde uit te brengen, en alzoo mede de verantwoording op mij nemen, hun het belang der gemeente toe te vertrouwen.

G. de Regt van Donk

 Deze bron komt uit de periode 1919 - 1935.

Herkomst

Datering

1919 - 1935

Collectie

Archief van Moordrecht

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0023. 430

Gerelateerde thema's

Het kiesrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen