Midden-Holland
Bron

Aan den Edelachtbare Heer Burgemeester

Mijn Heer

Daar mijn vorig schrijven U niet heeft voldaan wil ik U met deze berichten. Dat ik 16 mei niet op het stembureau kon komen daar ik die week drie dagen na mijn familie ben geweest om rede dat ik een nichtje heb dat ziek lag aan het roodvonk. Ook dacht ik dat het met deze stemming niet zoo net zou genomen worden. Want de vorige keer toen zei de Burgemeester tegen mij nu ben je voor vier jaren klaar. Heb ik echter in deze gedwaald dan hoop ik het een volgende keer goed te maken en er twee te kiezen.

Hoogachtend

A de Jong Kranendonk

Herkomst

Datering

1919 - 1935

Collectie

Archief van Moordrecht

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0023. 430

Gerelateerde thema's

Het kiesrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen