Midden-Holland
Bron

Tot aan de Grondwet van 1887 gold in Nederland het censuskiesrecht. Het censuskiesrecht is het systeem waarin bij verkiezingen alleen inwoners mogen stemmen die een vooraf bepaald bedrag aan belasting betaalden. Dit systeem werd in de negentiende eeuw in Nederland toegepast. Hoeveel inwoners moesten betalen om te mogen stemmen, kon per gemeente verschillen. In steden betaalde men doorgaans meer dan in plattelandsgemeenten. Bedragen varieerden van 20 tot 160 gulden. Voor het verkrijgen van kiesrecht telden alleen een aantal belastingen, waaronder de grondbelasting, personele belasting en de patentbelasting. Vanwege het censuskiesrecht mocht slechts een kleine minderheid van de bevolking bij verkiezingen een stem uitbrengen. Gemiddeld ging het om zo’n elf procent van de mannelijke inwoners van vijfentwintig jaar en ouder. En dat waren dus vermogende inwoners. Arme mensen betaalden immers te weinig of geen belasting. Alleen de rijke bovenlaag van de bevolking was zo betrokken bij verkiezingen. Arme inwoners konden het zich overigens ook vaak niet veroorloven om zich verkiesbaar te stellen. Daarvoor moest namelijk ook geld neergelegd worden.

In deze kiezerslijst van Haastrecht zie je dat er minimaal 28 gulden aan belasting betaald moest worden voordat een man mag stemmen. Er is één opvallende familienaam te zien, namelijk de familie Fèvre de Montigny. Johan Jacob le Fèvre de Montigny is van 1878 tot aan zijn dood in 1881 burgemeester van Haastrecht. Zijn vrouw is Paulina Maria Bisdom van Vliet en overlijdt in 1923. Voor haar dood bepaalt Paulina Maria dat het huis in de oude staat moet blijven. Ook wordt het huis een museum en krijgt het de naam Museum Paulina Bisdom van Vliet. De authentieke inrichting, inclusief de verzameling kunstvoorwerpen, is bewaard gebleven. 

Bronnen:

Museum Paulina Bisdom van Vliet

Censuskiesrecht

 

Herkomst

Datering

1879

Collectie

Archief van de gemeente Gouda, 1816 - 1920

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0056. 1351


Gerelateerde thema's

Het kiesrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen