Midden-Holland
Bron

Vanaf het einde van de negentiende eeuw komt er een groep nieuwkomers naar Nederland die vrij onbekend is. Doordat de middenstandsklasse in Nederland groter wordt, is er meer vraag naar huishoudelijk personeel. Het is in die tijd dan ook niet vreemd als er een dienstbode ingehuurd wordt. Vanuit Duitsland komen veel dienstbodes naar Nederland. Zij werken hier dan één of hooguit een paar jaar om geld te sparen voor hun familie. Tijdens het interbellum komen er rond de 200.000 voornamelijk Duitse dienstbodes naar Nederland. Voor Gouda zijn er ook foto's en krantenberichten die aantonen dat er Duitse dienstbodes zijn.

Op de 1e foto zie je Maria uit Düsseldorf, poserend in klederdracht, rond 1925. (nummer 0440. 7898)

Op de 2e foto zie je twee Duitse dienstbodes, rond 1925. (nummer 0440. 7897)

Alle bronnen