Midden-Holland
Bron

Deze kaart van Gustave Burghgraeve aan zijn broer komt helaas nooit aan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het gezin van Burghgraeve gescheiden. Hij verblijft in het vluchtelingenkamp in Gouda, zijn broer is krijgsgevangene in Soltau (Duitsland) en hun ouders verblijven in Antwerpen. Op de kaart is te zien dat hij door de Duitse Post retour is gestuurd.

 

 

 

 

 

 

 

Gouda, 4 juni 1915

Beminden Broeder,

Na lange en eerste vruchtlooze opzoekingen is het mij ten lange laatste gelukt te vernemen dat u in Soltau krijgsgevangene zit en daarom haast ik mij natuurlijk u deze kaart te sturen ten einde de volle zekerheid van het ontvangene nieuws door u bevestigd te zien. 

Onze Ouders bevinden zich in Antwerpen en ik ben hier alleen in Gouda, ik stel het hier goed en hoop van u hetzelfde. 

Gelieve mij zoohaast een antwoord te zenden opdat ik wete dat gij het werkelijk zijt, en daarna zal ik u dan ook een langere brief met meer nieuws zenden. 

De beste groeten van Uwen Broeder. 

Herkomst

Datering

04-06-1915

Collectie

Collectie varia

Organisatie

Streekarchief Midden - Holland

Nummer

0200. 144


Gerelateerde thema's

Migratie

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen