Midden-Holland
Bron

De Kritiese Siroopwafel is een actiegroep opgericht in november 1974 door de binnenstadbewoners van Gouda die zich politiek in de steek gelaten voelden. Ze zetten zich in voor een beter woon- en leefklimaat in de Goudse binnenstad. 

Gerelateerde thema's

Nederland 1948-2008

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen